Phicap Capital

Diensten Real Estate Fund & Investment Management

Werving en structurering

We analyseren investeringsdossiers en organiseren het volledige aankoopproces, inclusief de schuldverhoging en de kapitaalstructurering.

Phicap INVESTERINGSSTRUCTURERING

INVESTERINGSSTRUCTURERING

werving van de juiste activa

Wij analyseren voortdurend de vastgoedopportuniteiten en adviseren over de optimale wervingstructuur voor elk beleggersprofiel. Wij stellen de gewenste investering voor of zoeken een vastgoedbelegging op verzoek van onze klanten.

Phicap KAPITAALWERVING EN SCHULDFINANCIERING

KAPITAALWERVING EN SCHULDFINANCIERING

Vinden van de kapitaalstructuur

Zodra het vastgoed is aangekocht, stellen we het voor aan ons beleggersnetwerk. Wij stellen de corporate governance vast en stellen gezamenlijk een aandeelhoudersovereenkomst op. Dankzij onze expertise kunnen we met banken onderhandelen over de beste voorwaarden voor schuldfinanciering.

Phicap AANKOOP

AANKOOP

Focus tot het sluiten van de overeenkomsten

Tijdens het acquisitieproces coördineren wij de technische, financiële en juridische due diligence. We richten de acquisitievennootschap op en leiden de laatste onderhandelingen om uiteindelijk over te gaan tot de aankoop van het onroerend goed.

Phicap INVESTERINGS- BEHEER

INVESTERINGS- BEHEER

continuïteit van dienstverlening

Wij beheren het verworven vastgoed met onze eigen teams, wat resulteert in een betere kwaliteit en een beter beheer van de investeringen van onze klanten.

Phicap Capital
Wij zetten alles op alles om de beoogde resultaten van de activa van onze beleggers te verwezenlijken en te overtreffen.
Zij vertrouwen ons
Phicap
Phicap
Phicap
Phicap
Phicap
Phicap
Phicap
Phicap

Cross-Working

Via ons unieke platform vullen onze diensten elkaar aan, wat leidt tot een meerwaarde

Property

Capital

 • Analyse van de exploitatiekosten van het vastgoed
 • Evaluatie van de mogelijkheden voor meerwaarde
 • Beoordeling van de huurdersmix en huurniveaus
 • Assistentie bij technische en juridische due diligence
 • Waarborging van de continuïteit van de dienstverlening voor verworven panden
Ontdek onze Property services

Development

Capital

 • Analyse van de behoeften aan kapitaaluitgaven
 • Evaluatie van de mogelijkheden voor meerwaarde
 • Beoordeling van het ontwikkelingspotentieel
 • Assistentie bij technische due diligence
 • Waarborging van de continuïteit van de dienstverlening voor verworven panden
Ontdek onze Development services